Huurvoorwaarden

Al deze voorwaarden hebben betrekking op de binnenlocatie in de lange leemstraat 224b, 2018 Antwerpen.


Reserveren

U kunt bij ons zowel telefonisch als per e-mail een reservering maken. Wij bevestigen uw reservering binnen 12 uur per e-mail.

De offerte wordt definitief omgezet in een boeking nadat een ondertekend locatiehuurcontract werd teruggestuurd, en de betaling van de totale huurprijs op KBC rekening BE62 7310-1474-2961  of via Paypal werd overgemaakt, met vermelding naam + periode dat u reserveert.

We vragen eveneens een waarborg te storten in functie van het type project.

Wij behouden ons het recht voor om uw reservering te annuleren indien u zich niet houdt aan genoemde betalingstermijn(en). Dit ontslaat u niet van uw betalingsverplichtingen.

Annulering:

Meer dan 2 weken voor de geboekte datum/data, geen annulatiekosten.

Minder dan 2 weken voor de geboekte datum, 50% van de waarde van de geboekte periode.

Minder dan één week voor de geboekte datum, 100% van de waarde van de geboekte periode.

Bij annulering wordt de (mogelijk) betaalde waarborg altijd teruggestort

Gebruik van de loft: 

We gaan er vanuit dat u de loft als goede huisvader gebruikt. Roken is mogelijk op het terras. Huisdieren zijn niet toegestaan. Het gebruik van gas, water en elektriciteit is inclusief. Het is verboden om materiaal permanent te stockeren in de gang tijdens het huren van de loft. Alle materiaal moet naar boven vervoerd worden. Het verplaatsen van meubilair is toegestaan, indien dit op voorhand nadrukkelijk in het projectplan werd besproken. Achteraf wordt alles wel teruggeplaatst in de staat waarop het zich bevond bij inname.

Schade en gebreken: 

U wordt aangeraden bij aankomst in de loft de inventaris (vooral naar aanwezige meubilair toe) goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert moet u deze direct aan de beheerder melden. Indien de schade door uw toedoen is veroorzaakt en/of niet het gevolg is van normaal gebruik of slijtage, brengen wij u de reparatie- of vervangingskosten in rekening

Aansprakelijkheid: 

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor:

  • Diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook tijdens of ten gevolge van uw verblijf in de loft.
  • Het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen en of voorzieningen in de loft.
  • Calamiteiten, in welke vorm dan ook, die uw verblijf zouden kunnen veronaangenamen.
  • De huurder is hoofdelijk aansprakelijk (en is hiervoor verzekerd) voor alle verlies en/of schade aan de loft, als dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van uzelf of van derden die zich met uw toestemming in het huis bevinden.

Toepasselijkheid van de huurvoorwaarden:

Indien de huurovereenkomst is ontstaan (dat is het geval zodra wij uw boeking hebben bevestigd; het nemen van een optie valt hier niet onder) gaat u akkoord met de huurvoorwaarden.

× Hoe kan ik je helpen?